Na tomto místě můžete svým podpisem pomoct zvířatům, která jsou zabíjena pro zábavu některých lidí. Podpisem petice pomůžete zvířatům zvýšit jejich šance na přežití v budoucnosti. Petice bude předložena parlamentům jednotlivých států EU, ale také poputuje do Evropského parlamentu.

Budeme navrhovat zákaz trofejních lovů ohrožených druhů zvířat, případně zákaz dovozu trofejí ohrožených zvířat do EU, USA a dalších zemí. Není možné přihlížet za tichého mlčení zodpovědných tomu, aby zájmové skupiny snižovaly stavy dnes již ohrožených druhů zvířat, jako se tomu děje například u lvů a dalších velkých koček. Dnes existují vědeké studie, které prokazují, že trofejní lovy snižují populace určitých druhů zvířat.

 

Proč bych měl podepsat právě tuhle petici?

Jedná se o výjimečnou petici, jejímž cílem je sjednotit všechny organizace i jednotlivce, kterým vadí zcela zbytečné zabíjení zvířat pro pobavení člověka. Pokud víme, tak žádná podobná petice v ČR neexistuje.

Na celém světě existuje spousta organizací, které se snaží zvířata chránit, ale jejich snahy jsou roztříštěné, nekoordinované a tak míjí důležité cíle. Často spolu někteří ani nechtějí spolupracovat a přesto jim jde o stejnou věc. Samotný lev také slona nezabije, ale pokud se spojí celá smečka, může se jí to podařit.

V této chvíli je nutné spojit všechny síly, zapomenout na rozdílnosti a mít před sebou společný cíl. Pokud se všichni spojíme, můžeme zachránit poslední zbytky divokých zvířat předtím, než nás o ně lovci a pytláci stihnou připravit.

PETICE - STOP ZABÍJENÍ ZVÍŘAT - ZÁKAZ DOVOZU TROFEJÍ DO ČR

Máte zájem pomoct zvířatům zabíjeným kvůli zábavě a trofejím? Podepište prosím naši petici, která bude směřovat do Parlamentu ČR (následně i do evropského). Díky zvyklostem z Parlamentu se soustředíme zejména na papírovou petici, protože elektronická nemá u politiků takovou váhu. Cílem je vybrat více jak 10 000 podpisů.

Znění petice

PETICE dle zákona č. 85/1990 Sb.
Připojuji se tímto k Petici „Stop zabíjení zvířat pro zábavu – zákaz dovozu trofejí zvířat do ČR“


TEXT PETICE

„My, níže podepsaní občané České republiky tímto žádáme, aby Parlament České republiky přijal zákon na zákaz dovozu trofejí těch druhů zvířat, jejichž populace jsou trofejním lovem ohroženy. Jedná se zejména o ikonické druhy jako je například lev, slon, nosorožec, levhart, gepard, žirafa, tygr (chován v Africe na farmách). Návrh zákona s počáteční specifikací druhů, bude v Parlamentu předložen v roce 2016/2017.

Trofejní lov jako ochrana je oxymóron

Trofejní lov se cíleně zaměřuje na odstranění nejzdravějších a nejsilnějších jedinců a proto musí být zastaven. Nezabíjí se stará a nemocná zvířata. Tento způsob lovu ničí genetickou variabilitu a rozbíjí složité sociální struktury sociálně žijících savců. Velké parohy nebo kly, se vyvinuly také proto, aby si samice mohly vybrat samce s nejlepšími geny. Lovci trofejí jdou proti přírodnímu výběru, protože tyto jedinečné geny odstraňují a připravují tak samice o přirozený výběr těch nejvhodnějších partnerů pro rozmnožování.
Tyto ztráty jsou definitivní, nevratné a nenahraditelné.

V Africe už dnes bohužel nežijí miliony lvů, slonů, gepardů, ale ani například levhartů. Některé druhy čítají pouze stovky nebo tisíce jedinců a je proto nepřijatelné nechat vybíjet ty nejschopnější z nich, jen kvůli zábavě a pobavení několika tisíc osob prahnoucích po zabíjení a trofejích proto, aby tato vzácná, často kriticky ohrožená zvířata, končila jako dekorace v jejich obývácích či pracovnách. Ekonomický přínos trofejních lovů je zanedbatelný (máme studie) a neexistuje jediný relevantní důvod, proč v 21. století dále podporovat tuto zrůdnou zábavu, kde „lovec“ - nemusí mít lovecký lístek, nemusí ani umět střílet a zvířata jsou tak často utýrána k smrti několika výstřely.

Věříme, že Česká republika se zachová jako stát, kterému záleží na zachování světového dědictví divoké přírody, přestane podporovat zabíjení zvířat pro zábavu a připojí se k zemím, které již dovozy různých druhů zvířat zabitých kvůli trofejím, zakázaly. Zájmy globální ochrany přírody musí být nadřazeny nad ekonomické a osobní zájmy jednotlivců a firem, které zabíjení zvířat pro trofeje zprostředkovávají. Děkujeme.

 

Podpisová místa

Šíření petice

Petici můžete šířit po celé ČR. Je jen na Vás, jakou formu zvolíte.

Podepsat petici může bez ohledu na věk, jakýkoli občan ČR. Prosíme však, pokud budete ochotni petici vytisknout a šířit ji dále, nenechávejte ji podepisovat velmi malé děti. Zákon sice věk petenta (podepisujícího) neurčuje, ale petice by mohla být vnímána negativně, pokud by ji podepisovaly například 3leté děti, které sice v Africe zvířata zabíjí, ale pro naše potřeby jsou příliš mladé.

  • petici může podepsat KDOKOLI - samozřejmě používat rozum a nedávat petici podepisovat malým dětem pod 10 let
  • KDOKOLI - znamená i Čech žijící v zahraničí nebo například zahraniční turista na návštěvě ČR, kterému se musí pouze vysvětlit, co podepisuje
  • podpisy a adresa podepisujícího by měly být co nejvíce čitelné
  • v petici moc nemazat a neškrtat, radši napsat celý nový řádek
  • pokud se v řádku něco opravuje, měl by si to vlastní rukou opravit podepisující
  • podpisy na petici nesmí vybírat osoba mladší 16 let

Při šíření petice nám výrazně pomáhá Milan Jeglík a jeho armáda ze Spolku Prales dětem.

Seznam petičních míst:

Petiční místa budou postupně zveřejňována. Aktuální seznam zde.

Informace budeme průběžně doplňovat.
Pokud máte zájem o další informace, ozvěte se nám.

Materiály ke stažení (petice, leták):

https://app.box.com/v/petice

Aktivitu naší organizace již podpořily tyto zahraniční subjekty:

supporting us